Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4829 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4829 3. 4. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

18,66 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji,  obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

29,39 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3141 -

Školní stravování

o

10,73 tis. Kč

65/4829 3. 4. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

0,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

0,01 tis. Kč

65/4829 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

3,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

3,00 tis. Kč

65/4829 3. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

46,28 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

o

46,28 tis. Kč

65/4829 3. 4. 2023
5. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení 

65/4829 3. 4. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

5,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

5,40 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.