Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4830 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 8/760 ze dne 16. 6. 2022

65/4830 3. 4. 2023
1. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na dotačním programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“ o 2.400.000 Kč

65/4830 3. 4. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

2.400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

2.400 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.