Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4831 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4831 3. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Kravaře, IČO 75044609, o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na spolufinancování projektu „Oprava části střechy správní budovy spolku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

65/4831 3. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Kravaře, IČO 75044609, ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 47,62 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu Oprava části střechy správní budovy spolku, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

65/4831 3. 4. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí““ o částku 100.000 Kč

65/4831 3. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

100.000 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

100.000 Kč

65/4831 3. 4. 2023
5. bere na vědomí

žádost Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu Zahrádkářská činnost - krajská výstava Život na zahradě 2023 a mezinárodní soutěž dětí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

65/4831 3. 4. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, ve výši 120.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Zahrádkářská činnost - krajská výstava Život na zahradě 2023 a mezinárodní soutěž dětí“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

65/4831 3. 4. 2023
7. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 120.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“

65/4831 3. 4. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

120.000 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

o

120.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.