Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4834 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4721 ze dne 6.3.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4834 3. 4. 2023
1. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 3.000 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – dilatace“

65/4834 3. 4. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

3.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.