Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4838 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4838 3. 4. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, o částku 1.500.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava podlahových krytin" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

65/4838 3. 4. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizacím:

a.    Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, ve výši 2.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce vytápění" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b.    Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, ve výši 4.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Odstranění havarijního stavu hygienického zařízení budovy F" s časovou použitelností od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023

c.    Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 00100340, ve výši 1.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce kotelny ul. Školní" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

65/4838 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

8.500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3133 -

Dětské domovy

o

1.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

6.000 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

1.000 tis. Kč

Celkem

o

7.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.