Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4839 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4839 3. 4. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizacím:

a.    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 3.728.670,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Pavilon T – stavební úpravy a přístavba oddělení onkologie" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b.    Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 171.338,81 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektrorozvodů výjezdového stanoviště Havířov" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

65/4839 3. 4. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 3.900.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Pavilon L – stavební úpravy" s časovou použitelností od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023

65/4839 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

171,33 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

171,33 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.