Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4850 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4850 3. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na realizaci investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování) pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2023 ve výši 42.465.600 Kč dle předloženého materiálu

65/4850 3. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků škol, Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování) na rok 2023 pro organizace zřízené krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a pro organizace zřízené obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

65/4850 3. 4. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků škol, Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování) na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

65/4850 3. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

42.465.600 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

30.505.920 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.097.280 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

2.080.320 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

1.501.440 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

1.885.920 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

352.800 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

20.640 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

5.021.280 Kč

Celkem

o

42.465.600 Kč

65/4850 3. 4. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

12.636 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

12.636 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.