Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4851 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4851 3. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekty operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 33.064.483 Kč,

b)   projekt „Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023 v Moravskoslezském kraji“ ve výši 1.629.570 Kč

dle předloženého materiálu

65/4851 3. 4. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

65/4851 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

33.064.501 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

921.821 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

883.454 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

9.434.286 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

10.460.696 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.169.977 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

7.457.665 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

2.736.602 Kč

Celkem

33.064.501 Kč

65/4851 3. 4. 2023
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora soutěží a přehlídek“ o 1.629.570 Kč

65/4851 3. 4. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.629.570 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1.629.570 Kč

65/4851 3. 4. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic organizacím v odvětví školství:

a)    Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011 ve výši 2.005.000 Kč s účelovým určením na dodávku komplexního systému čištění ozonem v rámci akce „Rekonstrukce elektroinstalace“

b)   Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČO 47813482, ve výši 7.986.000 Kč s účelovým určením na dodávku komplexního systému čištění ozonem v rámci akce „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“

s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023

65/4851 3. 4. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

 

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

10.091.430 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

8.086.430 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

2 005.000 Kč

Celkem

10.091.430 Kč

65/4851 3. 4. 2023
8. rozhodla

zvýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ o částku 100.430 Kč.

65/4851 3. 4. 2023
9. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČO 60780487, ve výši 60.000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení“ dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.