Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4856 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

65/4856 3. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. ze dne 1. 3. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

65/4856 3. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s., IČO 29448433, na projekt Přednáška o dančí a srnčí zvěři ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2023 do dne 30. 9. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

65/4856 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1070 - Rybářství a myslivost

o

25 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.