Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4859 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4859 3. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku infinity – progress z.s. ze dne 24. 2. 2023 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezského kraje 2023“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

65/4859 3. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku infinity – progress z.s., IČO 28551656, na realizaci projektu „Přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezského kraje 2023“ ve výši 150.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 2. 2023 do dne 30. 11. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

65/4859 3. 4. 2023
3. bere na vědomí

žádost spolku Radibudky.cz, z. s. ze dne 7. 3. 2023 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Radibudky.cz“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

65/4859 3. 4. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Radibudky.cz, z. s., IČO 09781943, na realizaci projektu „Radibudky.cz“ ve výši 80.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2023 do dne 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

65/4859 3. 4. 2023
5. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Propagace v oblasti životního prostředí“ o částku 230.000 Kč

65/4859 3. 4. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

230,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

230,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.