Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4878 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4878 24. 4. 2023
1. rozhodla

ocenit první tři družstva po čtyřech žácích/studentech z každého z 12. oblastních kol, tj. 144 žáků/studentů základních a středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících květen a červen 2023, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho žáka/studenta, tj. v maximální celkové výši 144.000 Kč, dle předloženého materiálu

66/4878 24. 4. 2023
2. rozhodla

ocenit první tři družstva po čtyřech žácích/studentech, vítězích krajského kola, tj. 12 žáků základních a 12 studentů středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní krajského kola branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava ve dnech 10.10. – 11.10. 2023 ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, věcným oceněním v maximální výši 2.000 Kč na jednoho žáka/studenta, tj. v maximální výši 48.000 Kč, dle předloženého materiálu

66/4878 24. 4. 2023
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky na akci Propagace kraje a prezentační předměty v odvětví prezentace kraje a ediční plán o 500 tis. Kč v souvislostí s výdaji u příležitosti pořádání akce Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

66/4878 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

500 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

500 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.