Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4890 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

66/4890 24. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 22.024.548,62 Kč v rámci Dotačního programu na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19, pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

66/4890 24. 4. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19 příspěvkovým organizacím v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

66/4890 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

22.024,58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

22.024,58 tis. Kč

66/4890 24. 4. 2023
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 27.931.469,30 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 100 na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení“ Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016693

66/4890 24. 4. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 2.041.478,36 Kč na profinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 100, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4890 24. 4. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 14.376.314,32 Kč na profinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 100, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4890 24. 4. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.041,48 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

14.376,32 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2.041,48 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

14.376,32 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.