Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4893 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

66/4893 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

a)    žádost organizace Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost organizace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    žádost společnosti AMCA, spol. s r.o., IČO 27397718, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

66/4893 24. 4. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 150 tis. Kč

66/4893 24. 4. 2023
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dobrovolnictví a Centrum života v roce 2023“, vzniklých v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 17. 1. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4893 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

150 tis. Kč

66/4893 24. 4. 2023
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Odborná konference Efektivní nemocnice 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

66/4893 24. 4. 2023
6. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 85 tis. Kč

66/4893 24. 4. 2023
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti AMCA, spol. s r.o., IČO 27397718, ve výši 85 tis. Kč uznatelných nákladů projektu „Konference POROD 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

66/4893 24. 4. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

85 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

85 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.