Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4894 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

66/4894 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

66/4894 24. 4. 2023
2. rozhodla

snížit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Telemedpointy v Moravskoslezském kraji“ o částku 825 tis. Kč

66/4894 24. 4. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“ o částku 1.725 tis. Kč

66/4894 24. 4. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na rozvoj telemedicínský služeb příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

66/4894 24. 4. 2023
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

66/4894 24. 4. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

900,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

825,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

530,94 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1.194,06 tis. Kč

66/4894 24. 4. 2023
7. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ o 40 tis. Kč

66/4894 24. 4. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

40 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.