Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4897 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4897 24. 4. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

85,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

85,66 tis. Kč

66/4897 24. 4. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4231 -

Investiční přijaté transfery od jiných států

o

3.541,92 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

3.541,92 tis. Kč

66/4897 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

1,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

1,50 tis. Kč

66/4897 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

109.250,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

109.104,07 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

2.772,36 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

2.918,29 tis. Kč

66/4897 24. 4. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení 

66/4897 24. 4. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ v rámci projektu „Odborné kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

66/4897 24. 4. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

49,87 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

675,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

725,17 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.