Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4898 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4898 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku Dračí lodě Brno, z.s., IČO 05688094, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě 2023“

66/4898 24. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Dračí lodě Brno, z.s., IČO 05688094, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4898 24. 4. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 45.660 Kč

66/4898 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

790 Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

44.870 Kč

Celkem

o

45.660 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

45.660 Kč

66/4898 24. 4. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu BP Action s.r.o., IČO 02882591, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Urban Challenge“

66/4898 24. 4. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu BP Action s.r.o., IČO 02882591, ve výši 150.000 Kč, na projekt „Urban Challenge“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

66/4898 24. 4. 2023
7. bere na vědomí

žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 60.000 Kč na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty“

66/4898 24. 4. 2023
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, ve výši 60.000 Kč, na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

66/4898 24. 4. 2023
9. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 60.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“

66/4898 24. 4. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

60 tis. Kč

66/4898 24. 4. 2023
11. bere na vědomí

žádost spolku Spolek Přátelé Vrbenska, IČO 26612186, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2023“

66/4898 24. 4. 2023
12. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Spolek Přátelé Vrbenska, IČO 26612186, ve výši 150.000 Kč, na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.