Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4906 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4906 24. 4. 2023
1. schvaluje

navýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 26.600.000 Kč s účelovým určením na akci „Stavební úpravy tělocvičny“ pro organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113

66/4906 24. 4. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 450.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy tělocvičny" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024

66/4906 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

26.600 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

26.600 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.