Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4907 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4907 24. 4. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

3,41 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

16,50 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

460,71 tis. Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

773,01 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

15,85 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol. 2132 -

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a  jejich částí

o

0,33 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

7,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2131 -

Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

o

2,72 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2211 -

Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů

o

3,00 tis. Kč

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

24,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

11,98 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

267,12 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Příjem z pojistných plnění

o

2,21 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

2,76 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

5,89 tis. Kč

Celkem

o

1 597,49 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

1 597,49 tis. Kč

66/4907 24. 4. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou neinvestiční dotace na základě rozhodnutí čj.: MV-32-5/PO-PSM-2023 ve výši 1.299.700 Kč

66/4907 24. 4. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině“ o částku 1.299.700 Kč

66/4907 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.299.700 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

1.299.700 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.