Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4911 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4911 24. 4. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

 

420 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

 

420 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.