Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4918 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/3454 ze dne 8.8.2022

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

66/4918 24. 4. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04212/2022/IM ze dne 12. 10. 2022 na realizaci stavby „Nemocnice Havířov - ČOV“, se zhotovitelem, kterým je společnost POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, se sídlem Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO 25606468, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4918 24. 4. 2023
2. rozhodla

zvýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Nemocnice Havířov – ČOV“ o částku 1.000 tis. Kč

66/4918 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1.000 tis. Kč

66/4918 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

400 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.