Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4923 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4923 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizace Charita Jeseník, IČO 60339241, na projekt „Charita Jeseník - péče o občany Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

66/4923 24. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 církevní organizaci Charita Jeseník, IČO 60339241, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Charita Jeseník - péče o občany Moravskoslezského kraje“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4923 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

120 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

60 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

60 tis. Kč 

Celkem

o

120 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.