Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4924 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4924 24. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje na rok 2023 finanční prostředky ve výši 1.763.286 Kč na financování výkonu sociální práce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

66/4924 24. 4. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.763.286 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

1.763.286 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.