Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4936 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4936 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24 a 25 předloženého materiálu

66/4936 24. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    BO OSTRAVA z.s., IČO 08277044, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora celoroční činnosti univerzitního hokejového týmu BO Ostrava - 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kvalifikační utkání o postup na ME v házené mužů“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

c)    Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s., IČO 70630267, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora účasti skautů z Moravskoslezského kraje na Světovém skautském Jamboree v Jižní Koreji v roce 2023“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 30. 9. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Klub házené Kopřivnice, z.s., IČO 00560723, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast týmu starších žáků KH ISMM Kopřivnice na mezinárodním turnaji European Handball Festival ve slovinském Koperu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

e)    modelářský klub Ostrava p.s., IČO 71195378, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém modelářství“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 10. 2023

f)     Orientační Běh Opava, z.s., IČO 26534991, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Získávání mezinárodních zkušeností mladých orientačních běžců“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

g)   Parahokej Havířov z.s., IČO 22678760, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Parahokej Havířov - sezóna 2023/2024“; s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024

h)   **********, datum narození **********, bytem **********, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora nadějné plavkyně v tíživé životní situaci“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

i)     Svaz lyžařů České republiky z.s., IČO 00537632, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora reprezentantů ČR na Mistrovství světa juniorů 23“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

j)     **********, datum narození **********, bytem ********** ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální dotace na sport a reprezentaci - **********“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

66/4936 24. 4. 2023
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Římskokatolická farnost Trnávka, IČO 60336366, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dokončení obnovy skautské klubovny v Trnávce“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023

66/4936 24. 4. 2023
4. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    BO OSTRAVA z.s., IČO 08277044, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s., IČO 70630267, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Klub házené Kopřivnice, z.s., IČO 00560723, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    modelářský klub Ostrava p.s., IČO 71195378, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Orientační Běh Opava, z.s., IČO 26534991, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Parahokej Havířov z.s., IČO 22678760, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   **********, datum narození **********, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Svaz lyžařů České republiky z.s., IČO 00537632, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     **********, datum narození **********, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Římskokatolická farnost Trnávka, IČO 60336366, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

66/4936 24. 4. 2023
5. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadatelům:

a)    LIDÉ TŘETÍHO TISÍCILETÍ, z.s., IČO 26677695, ve výši 154.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „PAMĚŤ 2023“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ z.s., IČO 02279886, ve výši 199.400 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora zdravého pohybu gymnastikou pro všechny“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    ZIK-ZAK Vratimov, z.s., IČO 26990865, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast mažoretek ZIK-ZAK Vratimov na Mistrovství Evropy 2023 v twirlingu v Itálii“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

66/4936 24. 4. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

250.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

610.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

o

100.000 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

660.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

o

100.000 Kč

66/4936 24. 4. 2023
7. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit  občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 660.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce“ o částku 200.000 Kč

66/4936 24. 4. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

88.286 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

o

88.286 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.