Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4938 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

66/4938 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín ze dne 19. 3. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

66/4938 24. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín, IČO 67777422, na projekt XVII. Memoriál Richarda Šrámka ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2023 do dne 30. 11. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4938 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1070 -

Rybářství a myslivost

o

25 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.