Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4939 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

66/4939 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravský lesnický klastr, z. s., ze dne 23. 3. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

66/4939 24. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, z. s., IČO 22858351, na projekt Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2023 ve výši maximálně 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2023 do dne 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4939 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

o

100 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.