Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4942 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

66/4942 24. 4. 2023
1. rozhodla

a)    snížit akce rozpočtu „Výdaje související se sdílenými službami – neinvestiční“ o částku 241,40 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Výdaje související se sdílenými službami – investiční“ o částku 241,40 tis. Kč  

66/4942 24. 4. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

     

241,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

241,40 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.