Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4959 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4959 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

67/4959 9. 5. 2023
2.

žádost Spolku Počteníčko doručenou dne 13. 3. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4959 9. 5. 2023
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, Břenkova 2974, 700 30 Ostrava, IČO 01324144, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Hodinový vnuk-Mezičasy“ ve výši 130 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se Spolkem Počteníčko, IČO 01324144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/4959 9. 5. 2023
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 130 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“

67/4959 9. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

130 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami   pro

fyzické osoby                                     

o

130 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.