Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4962 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4962 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/4962 9. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 3.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2023, s termínem použití v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

b)   SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 210 tis. Kč na podporu spolupořádaní Mistrovství ČR mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, s termínem použití v období od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023, dle předloženého materiálu

67/4962 9. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace se:

a)    SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

67/4962 9. 5. 2023
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2023 na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“ o 210 tis. Kč

67/4962 9. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

210 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

210 tis. Kč

67/4962 9. 5. 2023
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.