Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4964 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

67/4964 9. 5. 2023
1. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Smart region“ o částku 58 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Rozvoj vodíkových technologií“ o částku 8 tis. Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ o částku 50 tis. Kč

67/4964 9. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2118 -

Energie jiná než elektrická

o

8 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.