Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4967 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4967 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4967 9. 5. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 450.000 Kč s účelovým určením na zajištění realizace oslav u příležitosti 70. výročí založení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023

67/4967 9. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

150 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

300 tis. Kč

Celkem

o

450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

450 tis. Kč

67/4967 9. 5. 2023
4. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 110.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu v odvětví kultury „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“ o částku 110.000 Kč

67/4967 9. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

       110 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

      

110 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.