Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4968 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4454 ze dne 6.2.2023

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

č. 62/4551 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 11/1109 ze dne 10.3.2023

67/4968 9. 5. 2023
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, včetně rekonstrukce mostních objektů a nabýt finanční prostředky do rozpočtu kraje ve výši 323.526.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4968 9. 5. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 323.526.000 Kč

67/4968 9. 5. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 223.526.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

67/4968 9. 5. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 100.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

67/4968 9. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4113 -

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

o

223.526 tis. Kč

pol. 4213 -

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

o

100.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 2212 -

Silnice

o

223.526 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 2212 -

Silnice

o

100.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.