Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4978 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

67/4978 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4978 9. 5. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 40 tis. Kč

67/4978 9. 5. 2023
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, ve výši 40 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/4978 9. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

40 tis. Kč

67/4978 9. 5. 2023
5. bere na vědomí

žádost společnosti Kongresy & eventy, s.r.o., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

67/4978 9. 5. 2023
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti Kongresy & eventy, s.r.o., IČO 10844848, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Slezský den sester“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.