Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4983 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

č. 44/2998 ze dne 9.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

č. 8/756 ze dne 16.6.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4983 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva vyhlášeného dne 11. 5. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
2. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 2 dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace dle příloh č. 3 až 5 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
3. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky z dotačního programu v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva vyhlášeného dne 11. 5. 2022, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
4. rozhodla

uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 7 dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace dle příloh č. 8 až 10 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
5. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
6. rozhodla

uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
7. bere na vědomí

návrhy žadatelů na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva vyhlášeného dne 11. 5. 2022, uvedené v příloze č. 13 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
8. souhlasí

se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva vyhlášeného dne 11. 5. 2022, uzavřené s žadateli dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
9. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva, vyhlášeného dne 11. 5. 2022, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

67/4983 9. 5. 2023
10. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva, vyhlášeného dne 11. 5. 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

67/4983 9. 5. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

150 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.