Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4984 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/1763 ze dne 29.9.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4984 9. 5. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

157,31 tis. Kč

a

zvyšují

běžné – třída 5

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

157,31 tis. Kč

67/4984 9. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

249,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

249,28 tis. Kč

67/4984 9. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

950,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

35,13 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

914,87 tis. Kč

67/4984 9. 5. 2023
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 35.113 Kč příspěvkové organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.