Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4985 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4985 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost Turistického informačního centra Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 60.000 Kč na projekt „Frýdek-Místek plný chutí“

67/4985 9. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Turistickému informačnímu centru Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, ve výši 60.000 Kč, na projekt „Frýdek-Místek plný chutí“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 30. 9. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/4985 9. 5. 2023
3. bere na vědomí

žádost společnosti Mlýn vodníka Slámy s.r.o., IČO 25908154, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 199.000 Kč na projekt „Dovybavení exteriéru pro návštěvníky areálu“

67/4985 9. 5. 2023
4. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Mlýn vodníka Slámy s.r.o., IČO 25908154, ve výši 199.000 Kč, na projekt „Dovybavení exteriéru pro návštěvníky areálu“, s časovou použitelností od 3. 4. 2023 do 1. 6. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

67/4985 9. 5. 2023
5. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 199.000 Kč

67/4985 9. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

 199.000 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

199.000 Kč

67/4985 9. 5. 2023
7. bere na vědomí

žádost spolku Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Rodinné dny při projektu Česká Enduro Serie, Malá Morávka“

67/4985 9. 5. 2023
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, ve výši 150.000 Kč, na projekt „Rodinné dny při projektu Česká Enduro Serie, Malá Morávka“, s časovou použitelností od 1. 7. 2023 do 31. 10. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

67/4985 9. 5. 2023
9. bere na vědomí

žádost společnosti FEMININE s.r.o., IČO 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2023“

67/4985 9. 5. 2023
10. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti FEMININE s.r.o., IČO 25963261, ve výši 200.000 Kč, na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2023“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 15. 10. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.