Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/5005 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/5005 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace ZO ČSOP VERONICA, IČO 13693620, na projekt „Psychorehabilitační tábory pro děti a mladistvé s SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/5005 9. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci ZO ČSOP VERONICA, IČO 13693620, ve výši 76.600 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Psychorehabilitační tábory pro děti a mladistvé s SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2023 do 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/5005 9. 5. 2023
3. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 76.600 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 104.750 Kč

67/5005 9. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

7,45 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

 173,90 tis. Kč

Celkem

o

181,35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

 181,35 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.