Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/5011 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/5011 9. 5. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence ve výši 62.546.000 Kč dle předloženého materiálu

67/5011 9. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na realizaci Národního plánu obnovy -  digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

67/5011 9. 5. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na realizaci Národního plánu obnovy - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

67/5011 9. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

62.546.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

26.429.000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.245.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

2.370.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

5.317.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

8.539.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

478.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

267.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

17.901.000 Kč

Celkem

o

62.546.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.