Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5038 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4512 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

č. 16/1678 ze dne 25.9.2015

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5038 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

68/5038 22. 5. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2023 na akci „DP-Program na podporu dobrovolných hasičů“ o 1.409 tis. Kč

68/5038 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -   Ostatní činnosti jinde nezařazené                          o         1 409,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

415,1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

1.824,1 tis. Kč

68/5038 22. 5. 2023
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.