Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5050 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5050 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Rada Building s.r.o., IČO 09341978, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Konference Rizikové konstrukce“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5050 22. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Rada Building s.r.o., IČO 09341978, na realizaci projektu „Konference Rizikové konstrukce“ v maximální výši 50 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5050 22. 5. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 50 tis. Kč

68/5050 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.