Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5053 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5053 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Židovská obec v Ostravě, IČO 00562602, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 196.000 Kč na realizaci projektu „Záchrana ohrožených náhrobků židovského hřbitova v Opavě – II. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5053 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu Židovská obec v Ostravě, IČO 00562602, na projekt „Záchrana ohrožených náhrobků židovského hřbitova v Opavě – II. etapa“ ve výši 196.000 Kč, s časovou použitelností od 1.6.2023 do 31.12.2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5053 22. 5. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu obec Nové Lublice, IČO 00534919, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 146.600 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce schodů u kostela Nejsvětější Trojice v Nových Lublicích“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5053 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu obec Nové Lublice, IČO 00534919, na projekt „Rekonstrukce schodů u kostela Nejsvětější Trojice v Nových Lublicích“ ve výši 146.600 Kč, s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

68/5053 22. 5. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu obec Kunín, IČO 00600733, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Nutné opravy zámku Kunín – spojovací most“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

68/5053 22. 5. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu obec Kunín, IČO 00600733, na projekt „Nutné opravy zámku Kunín – spojovací most“ ve výši 150.000 Kč, s časovou použitelností od 2.10.2022 do 15.8.2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

68/5053 22. 5. 2023
7. rozhodla

navýšit akci „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 492.600 Kč

68/5053 22. 5. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

492,6 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

150,0 tis. Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

342,6 tis. Kč

Celkem

o

492,6 tis. Kč

68/5053 22. 5. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 4., a 6. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.