Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5058 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5058 22. 5. 2023
1. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč ********** a uzavřít s ním darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5058 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

o

10 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.