Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5059 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4536 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5059 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Opava o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5059 22. 5. 2023
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na pořádání 59. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

68/5059 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3312 -

Hudební činnost

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

   400 tis. Kč

68/5059 22. 5. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, o částku 128.000 Kč s účelovým určením na realizaci hudebního festivalu Beethovenův Hradec 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

68/5059 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

128 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

   128 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.