Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5061 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 34/2352 ze dne 24. 1. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5061 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 – 9 předloženého materiálu

68/5061 22. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 11 – 18 předloženého materiálu

68/5061 22. 5. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 72.000 Kč

68/5061 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

72 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

72 tis. Kč

68/5061 22. 5. 2023
5. rozhodla

a.    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 389.500 Kč

b.    navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 231.500 Kč

c.    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 361.000 Kč

d.    snížit akci rozpočtu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje“ o částku 260.000 Kč

68/5061 22. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

631,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

631,5 tis. Kč

68/5061 22. 5. 2023
7. bere na vědomí

žádost pana **********, datum narození **********, ********** o navýšení dotace na realizaci projektu „Celovečerní film - Kumite“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

68/5061 22. 5. 2023
8. rozhodla

změnit v bodě č. 4 usnesení rady kraje č. 34/2352 ze dne 24. 1. 2022 text „50.000 Kč“ na text 100.000 Kč“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 00358/2022/KPP ze dne 7. 3. 2022 s panem **********, datum narození ********** dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

68/5061 22. 5. 2023
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 50.000 Kč

68/5061 22. 5. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.