Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5070 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5070 22. 5. 2023
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Dopravní obslužnost - drážní doprava“ o částku 876,34 tis. Kč

68/5070 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2234 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

2,00 tis. Kč

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

55,00 tis. Kč

na § 2292

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

338,27 tis. Kč

pol. 2223

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

327,64 tis. Kč

na § 2294

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

pol. 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

153,43 tis. Kč

Celkem

o

876,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

o

876,34 tis. Kč

Celkem

o

876,34 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.