Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5073 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5073 22. 5. 2023
1. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce provozní budovy cestmistrovství Hlučín, středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5073 22. 5. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 1.500 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Novostavba garáží a dílen v areálu cestmistrovství Frýdek-Místek Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5073 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

2.000 tis. Kč

68/5073 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Rekonstrukce provozní budovy cestmistrovství Hlučín, středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 13.400 tis. Kč, dle předloženého materiálu

68/5073 22. 5. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Novostavba garáží a dílen v areálu cestmistrovství Frýdek-Místek Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.“ z rozpočtu kraje v letech 2024-2026 ve výši 83.100 tis. Kč, dle předloženého materiálu

68/5073 22. 5. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 08.06.2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.