Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5074 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5074 22. 5. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 13.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Oprava III/47216 Karviná, ul. Polská“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 19.500 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Oprava III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh Opava“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 25.500 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Oprava III/4629 Větřkovice – silnice I/57“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 58.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 9.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Propustkový program“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 9.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Propustkový program“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 10.900 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Rekonstrukce mostu 478-008 Polanka nad Odrou“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.500 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Polozátková zastávka ul. Gen. Fajtla Mošnov“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 200 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Opěrné zdi na silnici III/48312 Čeladná – Podolánky“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
10. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 9.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Rekonstrukce silnice III/46817 ul. Lidická vč. opěrných zdí“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
11. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Zpevnění svahu na ul. 26.dubna v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
12. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.300 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Silnice III/01144 rekonstrukce mostu ev. č. 01144-5 v obci Milíkov“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 9.800 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 6.100 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Výstavba nové haly soli včetně demolice stávající haly – CM Rýmařov“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
15. schvaluje

závazný ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 12.000 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Silnice III/4866 – Rekonstrukce mostu ev. č. 4866-4 přes potok Lomná v obci Trojanovice“, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023

68/5074 22. 5. 2023
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2212 -

Silnice

o

9.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6  

na § 2212 -

Silnice

o

9.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.