Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5077 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

68/5077 22. 5. 2023
1. souhlasí

s předložením žádosti o podporu projektu „Nemocnice Havířov, p.o., energetická úspora v gastroprovozu“ organizací Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, do 9. Výzvy - SC 1.1, Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

68/5077 22. 5. 2023
2. bere na vědomí

žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na dofinancování projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5077 22. 5. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 4.665,50 tis. Kč na kofinancování projektu „Nemocnice Havířov, p.o., energetická úspora v gastroprovozu“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

68/5077 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

4.665,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

4.665,50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.