Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5083 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/3255 ze dne 13. 6. 2022

č. 65/4818 ze dne 3. 4. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5083 22. 5. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 28.000 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 100 na realizaci projektu „Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě“ pro příspěvkovou organizací v odvětví zdravotnictví, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016681

68/5083 22. 5. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na profinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

68/5083 22. 5. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 účelově určený na profinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

68/5083 22. 5. 2023
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na specializační vzdělávání rezidentů nelékařských oborů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

68/5083 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5.805,74 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

53.717,94 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

5.805,74 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

53.717,94 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.