Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5086 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3621 ze dne 29.8.2022

č. 51/3596 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/901 ze dne 15.9.2022

č. 9/874 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5086 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/901 ze dne 15.09.2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ze „156.000.000 Kč“ na „166.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

68/5086 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje 9/874 ze dne 15. 09. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba“ z „60.000.000 Kč“ na „70.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

68/5086 22. 5. 2023
3. doporučuje

         

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč

68/5086 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.600,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

1.600,00 tis. Kč

68/5086 22. 5. 2023
5.

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8.6.2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.