Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5090 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5090 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 217.800.000 Kč

68/5090 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 217.800.000 Kč dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

68/5090 22. 5. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 103.400.000 Kč

68/5090 22. 5. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 103.400.000 Kč dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

68/5090 22. 5. 2023
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 48.400.000 Kč

68/5090 22. 5. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 48.400.000 Kč dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

68/5090 22. 5. 2023
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2023 – 2027 s předpokládanými náklady 70.400.000 Kč

68/5090 22. 5. 2023
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 70.400.000 Kč dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

68/5090 22. 5. 2023
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

68/5090 22. 5. 2023
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné – třída 5

na § 2212 -

Silnice

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

600,00 tis. Kč

68/5090 22. 5. 2023
18. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) – 16) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.